בית הספר ללימודי המשך

עובדות במרץ על הקורסים לשנת 2023 פרטים בהמשך...