קורס התמודדות עם טראומה בשדה המיילדותי בהובלת מינדי לוי