תנאי שימוש וביטול הרשמה, הצהרת בריאות ואחריות מקצועית למיילדות בשביל ישראל

לפני ביצוע תשלום יש לקרוא את תנאיי השימוש, מדיניות החזרים וביטולים של הארגון ואת הצהרת הבריאות וביטוח האחריות המקצועית

לאחר מכן לסמן את הסכמתכן לתנאים.

תנאיי שימוש
ההשתתפות בקורס הינה בגדר העשרה מקצועית אשר איננה מקנה כל הסמכה פורמלית ו/או הכרה לגמול השתלמות.

מדיניות החזרים וביטולים

  • דמי הרשמה על סך 100 ש"ח (שיקוזזו משכר הלימוד) לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול.

  • ביטול הרשמה לעונה והחזר כספי יש להודיע לטניה שטיינבוק במייל tania@midwives.org.il על ביטול ההרשמה.
  • ביטול ההרשמה לעונה יתאפשר עד הטיול השני בעונה, בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ש”ח, החזר כספי יינתן באופן יחסי כאשר הטיולים שבוצעו יחשבו לפי 250 ש"ח לטיול.
  • מעבר לטיול השני לא יינתנו החזרים כספיים.
  • מטיילת שתיעדר מטיול מתבקשת להודיע על כך במייל לטניה בהקדם.

 

ביטול בשל תנאי מזג אויר
במקרה של מזג אוויר חריג (גשם או שרב) חברת 'על השביל' מפעילה שיקול דעת מקצועי לגבי קיום הפעילות בתנאים אלה והחלטה על קיום הטיול היא של חברת 'על השביל' בלבד.
במקרה שכזה וכאשר חברת 'על השביל' החליטה לקיים את הטיול, מטייל שלא יגיע מיוזמתו, יחשב כאילו הגיע לטיול.
חברת 'על השביל' שומרת את האופציה לקיים מקטע אחר באזור אשר יתאים למזג האויר באותו יום.
במידה וחברת 'על השביל' החליטה על ביטול המקטע בנסיבות אלו, תצא הודעה מסודרת לכל המטיילים עד 48 שעות לפני הטיול ויקבע תאריך חלופי.

 

במידה והקורס לא יפתח משיקולי הארגון תשלום שכר הלימוד יוחזר באופן מלא.

** על הנרשמת לעדכן את משרד הארגון בכל שינוי בפרטי התקשרות אישיים.
*** פעילויות ארגון המיילדות בישראל נועד למיילדות המוכרות על ידי משרד הבריאות. פעילויות הארגון מיועדות למיילדות הרשומות כחברות בארגון. במידה וההרשמה תהיה פתוחה למיילדות שאינן חברות הארגון ו/או מי שאינה מיילדת הדבר יפורסם במדיות השונות וייתכן כי יתומחרו באופן שונה.

 

הצהרת בריאות

הריני מצהירה, כי מצב בריאותי וכושרי הגופני מאפשרים לי השתתפות בפעולות החוג הדורשת צעידה מרובה ומאמץ גופני. אין לי כל מגבלה המונעת ממני לצעוד במסלולי החוג.

אחריות מקצועית

  • הובא לידיעתי שבאחריותי לדאוג לקיומם של הפריטים הנדרשים להשתתפותי ולקיום הטיול לעיל, כמו גם ההמלצה לעריכת ביטוח רפואי / ביטוח תאונות אישיות המתאים לסוג הפעילות וכי החברה ו/או הארגון יהיו פטורים מאחריות לכל אירוע שיחול כתוצאה מהיעדר ביטוח ו/או חסר ציוד זה וכתוצאה מציוד שאינו מתאים לצעידה.
  • הנני מודע/ת לכך שהמסלולים כרוכים בהליכה מרובה עם מתווה אתגרי וכי הם נועדו לאנשים בעלי כושר גופני ושאינם בעלי מגבלות.
  • הנני מודע/ת ומסכים/מה כי השתתפותי בפעילות החוג הינה על אחריותי בלבד ובמידה וישנן מגבלות בריאותיות, אשא בכל נזק, ישיר או עקיף בשל כך.
  • האחריות לרכישת/אי רכישת ביטוח בריאות / פעילות אתגרית / ביטוח תאונות אישיות ו/או כל ביטוח אחר מכל מן וסוג שהוא הינו באחריותי הבלעדית.

המסמך מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לכל המגדרים.