לפני ביצוע תשלום יש לקרוא את תנאיי השימוש, מדיניות החזרים וביטולים של הארגון ואת הצהרת הבריאות וביטוח האחריות המקצועית

לאחר מכן לסמן את הסכמתכן לתנאים.

תנאי שימוש
ההשתתפות בקורס הינה בגדר העשרה מקצועית אשר איננה מקנה כל הסמכה פורמלית ו/או הכרה לגמול השתלמות.

מדיניות החזרים וביטולים

 
ביטול בשל תנאי מזג אויר
במקרה של מזג אוויר חריג (גשם או שרב) חברת 'על השביל' מפעילה שיקול דעת מקצועי לגבי קיום הפעילות בתנאים אלה והחלטה על קיום הטיול היא של חברת 'על השביל' בלבד.
במקרה שכזה וכאשר חברת 'על השביל' החליטה לקיים את הטיול, מטייל שלא יגיע מיוזמתו, יחשב כאילו הגיע לטיול.
חברת 'על השביל' שומרת את האופציה לקיים מקטע אחר באזור אשר יתאים למזג האויר באותו יום.
במידה וחברת 'על השביל' החליטה על ביטול המקטע בנסיבות אלו, תצא הודעה מסודרת לכל המטיילים עד 48 שעות לפני הטיול ויקבע תאריך חלופי.
 
במידה והקורס לא יפתח משיקולי הארגון תשלום שכר הלימוד יוחזר באופן מלא.

** על הנרשמת לעדכן את משרד הארגון בכל שינוי בפרטי התקשרות אישיים.
*** פעילויות ארגון המיילדות בישראל נועד למיילדות המוכרות על ידי משרד הבריאות. פעילויות הארגון מיועדות למיילדות הרשומות כחברות בארגון. במידה וההרשמה תהיה פתוחה למיילדות שאינן חברות הארגון ו/או מי שאינה מיילדת הדבר יפורסם במדיות השונות וייתכן כי יתומחרו באופן שונה.
 
הצהרת בריאות
הריני מצהירה, כי מצב בריאותי וכושרי הגופני מאפשרים לי השתתפות בפעולות החוג הדורשת צעידה מרובה ומאמץ גופני. אין לי כל מגבלה המונעת ממני לצעוד במסלולי החוג.

אחריות מקצועית

המסמך מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לכל המגדרים.