קול קורא לבחירות ב 15/11/2021 לבעלות תפקידים בארגון המיילדות בישראל

קול קורא לבחירות ב 15/11/2021 לבעלות תפקידים בארגון המיילדות בישראל

בהתאם להוראות תקנון הארגון והחלטת מועצת המיילדות, תהליך הבחירות יתנהל באופן הבא:

המעוניינות להתמודד לאחד מהתפקידים העומדים לבחירה (בהתאם לכללי התקנון, כפי שמפורט בהמשך מסמך זה ) , מתבקשות לשלוח קורות חיים בצירוף הסבר קצר המפרט באופן תמציתי כיצד המועמדת רואה את תרומתה לארגון המיילדות בישראל.

את  המסמכים יש לשלוח עד ליום 17/10/2021 לגב' רננה שאול נציגת מיילדות חדר לידה העמק, באמצעות  הדוא"ל: Renana20@gmail.com .

כל מועמדת ששלחה מסמכים להתמודדות, תקבל אישור קבלת מסמכים מהמיילדת רננה שאול.

במידה ולא התקבל אישור על קבלת המייל עד 24  שעות ממועד המשלוח, יש לפנות לרננה שאול בטלפון 0528348677

 • קורות החיים ופרטי המתמודדות לכל התפקידים יועלו לאתר האינטרנט של הארגון לשם שקיפות והצגת כלל המועמדות לתפקידים השונים לכלל חברות העמותה.
 • חברות העמותה מוזמנות להשפיע על בחירת המועמדות השונות באמצעות נציגת חדר הלידה שלהן במועצת המיילדות.
 • בהתאם להוראות תקנון הארגון, בתאריך ה – 15/11/2021 תתכנס מועצת המיילדות ותיערך הצבעה לבחירת בעלות התפקידים.
 • עבור כל תפקיד יערך סבב הצבעה נפרד.
 • לכל חדר לידה, מכלל חדרי הלידה בישראל, יש קול אחד בלבד במועצת המיילדות (ללא קשר למספר החברות בחדר הלידה).
 • הישיבה לקיום הבחירות תתקיים באמצעות- ZOOM.
 • הליך הבחירות ינוהל בהתאם לקבוע בתקנון העמותה. לכל תפקיד העומד לבחירה קיימת חובת השתתפות מינימאלית של לפחות 2/3 מחברות המועצה. אנו קוראים לחברות המועצה להשתתפות מלאה בישיבה.

התפקידים העומדים לבחירה הם :

 1. יושבת ראש, נשיאת ארגון המיילדות בישראל.

ע"פ תקנון הארגון ( סעיף 13  ב'), יחולו הכללים הבאים:

 • יש לצרף שמות של 4 חברות מועצת המיילדות התומכות בבחירתה לתפקיד יושבת ראש הארגון.
 • כל חברות הארגון רשאיות להגיש מועמדותן  לתפקיד "יושבת ראש הארגון" .
 1. מזכירת הארגון.
 2. גזברית הארגון.
 3. דוברת הארגון.
 4. יושבת ראש הועדה ללימודי המשך
 5. יושבת ראש ועדת מדיה.
 6. יושבת ראש ועדת תרבות

יושבת ראש ועדת ביקורת, תיבחר בשלב מאוחר יותר ע"י האסיפה הכללית של הארגון.

על פי תקנון העמותה, לכל התפקידים המפורטים מעלה בסעיפים 2-7, רשאיות להגיש מועמדות רק חברות העמותה העומדות בתנאי החברות בעמותת ארגון המיילדות הישראלי לפי סעיף 7 לתקנון ובנוסף עומדות בכל התנאים הבאים :

 1. בעלת תואר מיילדת  המוכר עי משרד הבריאות בישראל.
 2. בעלת רישוי לעסוק ביילוד.
 3. חברה במועצת ארגון המיילדות בישראל  (נציגות ופעילות) ע"פ סעיף 13ב' בתקנון הארגון.

להלן פירוט התפקידים

יושבת ראש- נשיאת הארגון :

 • ייצוג רשמי של הארגון מול גופים שונים ובאירועים הקשורים לארגון המיילדות.
 • יישום החלטות מועצת הנציגות שיתקבלו באופן חוקי.
 • לתכלל את כל העשייה בארגון, תוך שמירה על האינטרסים של כלל ציבור המיילדות.
 • להביא לדיון נושאים רלוונטיים הקשורים לעשיית הארגון, תוך ראייה רחבה של כלל המיילדות בישראל מבתי החולים השונים, מיילדות הבית ומיילדות הקהילה.
 • להוביל ולקדם את הארגון בתהליכי פיתוח תחום המיילדות, קידום מקצועי ומחקר.
 • זמינות להשתתפות בכנסים, פגישות, ועדות ואירועים הנוגעים לארגון והעשייה בו.
 • יכולת לתקשורת מיטבית מול מוסדות ומערכות שונות בארץ ובעולם.
 • התחייבות להיות חברה במועצה הלאומית לרפואת האם והעובר, נאונטולוגיה וגנטיקה ונוכחות בפגישה אחת לחודשיים.
 • מתן מענה למצבי בריאות והמציאות המשתנה בעולם המיילדות בישראל.
 • עבודה רציפה עם מנהל הסיעוד ומשרד הבריאות. הגעה לישיבות, התייחסות לסוגיות שונות שיעלו.
 • בקרה בעשייה השוטפת של הארגון ובעלות התפקידים בארגון. הקפדה על ניהול תקין של העמותה.
 • שמירה על נהלי עבודה תקינים, כפי שנקבע על ידי רשם העמותות

גזברית:

 • מורשית חתימה של הארגון.
 • אחראית על רישום ואיסוף כספי דמי החברות.
 • אחראית על ניהול החשבונות והתקציב בארגון.
 • אחראית על הקשר והעבודה עם רואה החשבון של הארגון.
 • אחראית על מעקב וביצוע תשלומים בארגון.
 • שותפה בהוצאה לפועל של ההחלטות שהתקבלו באופן תקני על ידי מועצת הנציגות בארגון.
 • ביצוע מאזן כספים אחת לשנה.

מזכירת הארגון :

 • יצירת פרוטוקולים מסודרים, כנדרש מניהול עמותה תקין, לכל אסיפה וישיבה.
 • בניית ארכיון לתיעוד תקני של הנעשה בעמותה.
 • עבודה שוטפת בהתאם לדרישות רשם העמותות ( ניהול ספרים).

דוברת הארגון:

 • לעסוק בענייני התכתבויות עם גורמים וארגונים ישראליים, הנמצאים בקשר עם הארגון.
 • ניסוח הצהרות לתקשורת

יושבת ראש הועדה ללימודי המשך :

 • אחראית לקידום מקצועי ברמה הארצית והבינלאומית מול כל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל

יושבת ראש ועדת מדיה:

 • אחראית על כל תחומי המדיה הקשורים לארגון המיילדות.
 • אחראית על שיווק ופרסום העמותה במדיות השונות (אתר האינטרנט, פייסבוק, סרטוני תדמית ועוד).
 • אחראית על מיתוג מקצוע המיילדות בתודעה הציבורית.

יושבת ראש ועדת תרבות:

 • אחראית על הפקת אירועי העמותה.
 • אחראית על קידום הווי המיילדות בישראל.
 • אחראית על ניהול והוצאה לפועל של אירועים רשמיים הקשורים למיילדות, לדוגמא- יום המיילדת הבינלאומי.

כל בעלות התפקידים בארגון עושות עבודתן  בהתנדבות.

מסמך זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לשני המינים.

 

בהצלחה

ארגון המיילדות בישראל.