ברוכה הבאה לאזור האישי

ועדת אתיקה

מטרות ועדת אתיקה

1.     לגבש עקרונות  למנהיגות מוסרית לארגון המיילדות

2.     דיון פרואקטיבי בסוגיות מוסר טרם התעוררותן בשטח הקליני וע"י כך לאפשר מתן מענה מידי לכששאלות אלו תתעוררנה .  

3.      תרומה מוסרית לתרבות הארגון ולעבודה השוטפת של המיילדות

4.     מתן כתובת זמינה לכל פונה (ובכלל זה מיילדות ויולדות או כל אדם שנפגע בשדה הלידה)  בעניין של מצוקה מוסרית בה נתקלה

5.     הכשרה בסיסית של מיילדות  בכל הנוגע לתחום האתיקה על מנת שאלה יהפכו ל"סוכנות מוסר"  במקום עבודתן

6.     פרסום ניירות עמדה כתוצר של דיונים בוועדת האתיקה, תוך כיבוד דעות מיעוט.

פעילות הועדה

ההשתתפות בוועדת האתיקה מחייבת הכשרה בנוגע לעקרונות הדיון המוסרי ולעקרונות של השיפוט המוסרי. בשעה טובה סיימנו את ההכשרה הבסיסית ומכאן אנו עוסקות, בין השאר, בלמידה משותפת ומקדישות חשיבה חופשית ואמיצה אשר מניעה שינוי ומרבה טוב. 

בימים אלו אנו עוסקות בבניית נייר עמדה בנושא תת התקינה של המיילדות בחדרי הלידה, ובהשלכותיה ההרסניות הן כלפי היולדות והילודים והן כלפי המיילדות עצמן. 

 פרוטוקולי הועדה נכתבים במהלך כל דיון ודיון והם חשופים לכל דורש. יחד עם זאת, אנו ערות למצוקות המיילדות החוששות לשתף אותנו במצוקותיהן בשל החשש מתגובה קשה כלפיהן מצד הממסד. על כן, אנו שומרות על חיסיון מלא של המיילדות הפונות אלינו כמו גם על חיסיון כל פרט שעלול לזהות אותן.

חברות הועדה

דר' יעל אדלשטיין (יו"ר הועדה): מיילדת בפנסיה. חוקרת ומרצה בביו-אתיקה.

לאה מלמד –  (מזכירת הועדה) מיילדת בחדר לידה סורוקה .

מורן קליסמן – מיילדת ביחידה להריון בסיכון בבית החולים רמב"ם.

נועה ישראל – טוב – מיילדת בחדר לידה סורוקה.

איציק בר- אור דינרמן – מיילד בחדר לידה ברזילי.

יועצת לועדה: דר' אפרת רם טיקטין –  מרצה בכירה בפילוסופיה של המוסר באוניברסיטת  בבר אילן.