כינוס אסיפה כללית לאישור דוחות 2021

כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, ארגון המיילדות בישראל ע.ר.

לכבוד
חברות ארגון המיילדות בישראל
ח.נ.,
הנדון: כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, ארגון המיילדות בישראל ע.ר.
ניתנת בזאת הודעה על אסיפה כללית שלא מן המניין , אשר תתקיים ביום 21/06/2022 בשעה 19:00,
ככל שלא יהיה מניין חוקי בשעה 19:00 ,תידחה האסיפה לשעה 19:15 ותתקיים בכל מניין, בהתאם להוראות התקנון .
האסיפה תתקיים באמצעות ועידה חזותית בתוכנת "זום" , קישור לזום מצורף בזאת, ויפורסם גם באתר
האינטרנט ובדף הפייסבוק של הארגון. הכניסה לאסיפה תיסגר בשעה 19:20 ,ורק הנוכחים בה יוכלו להשתתף בהצבעה.
יש לוודא שפרטיכן מעודכנים ברישומי העמותה באתר https://midwives.org.il/
באסיפה ידונו הנושאים הבאים בלבד:
● דבר היו"ר.
● שינוי שם העמותה ל"ארגון המיילדות בישראל"
● אישור דוחות 2021
● החזר הוצאות

בכבוד רב
יו"ר ארגון המיילדות
יפעת הדר רובננקו