בג"ץ זכויות האישה בלידה 9/2

בג"ץ היסטורי

מיילדות יקרות
ביום שלישי דיון היסטורי בבג״צ הנוגע בלב המקצוע שלנו.
מהי לידה? אירוע רפואי? טבעי?
מי רשאי לנהל לידה טבעית? רק רופא? מיילדת מוסמכת?
והאם לאישה יש את הזכות לבחור איפה ללדת ועם מי?
אנחנו גאות לספר שארגון המיילדות הוציא נייר עמדה מקצועי אשר יוצג בדיון וקורא למשרד הבריאות לאפשר לנשים ללדת בכל מקום שיבחרו בליווי וניהול מיילדת מוסמכת-אשת המקצוע של שדה הלידה.
מסמך שהוא לא פחות ממכונן!
אנחנו מברכות את המיילדות היקרות תמי טסלר ועופרית פק שיחד עם "זכותי ללדת" עומדות בקדמת המאבק מזה 3 שנים.
בואו לעשות אתנו היסטוריה
יום שלישי 9/2 08:30 ירושלים כיכר שמעון אגרנט
חולצות ושלטים עלינו
נייר עמדת ארגון המיילדות בנושא זכות הבחירה בלידה