ברוכה הבאה לאזור האישי

אתיקה כדרך חיים

ארגון המיילדות הציב לעצמו כמטרת על לשפר את סטנדרט הטיפול המוענק לנשים, לילדיהן ולבני משפחתן, על ידי פיתוח, חינוך, העשרה והתמקצעות של המיילדות. הקוד האתי של ארגון המיילדות נועד לכוון את ההוראה, ההדרכה, המחקר והפיתוח של המיילדות בישראל. הוא מכיר בנשים כבעלות זכויות שוות וחותר לשוויון בנגישות לטיפול רפואי.

המיילדות השותפות לקוד האתי מתחייבות לדבוק במשימתן, להיצמד להגדרת תפקידן ולעמוד בסטנדרטים הטיפוליים של מערכת הבריאות. לקריאת פקודת המיילדות באתר משרד הבריאות >>

אנחנו מתחייבות:

לבנות שותפות עם הנשים ולחלוק איתן מידע רלוונטי.

לתמוך בזכותן של הנשים לקחת חלק פעיל בהחלטות שנוגעות לטיפול בהן.

להעצים נשים להביע את רצונותיהן בנוגע לסוגיות המשפיעות על בריאותן.

לתמוך ולעזור למיילדות עמיתות בתפקידן ולפעול האחת למען השנייה.

להתייעץ ולפנות כנדרש כשצרכי הטיפול ביולדת חורגים מתחום כישורינו המקצועיים.

ליצור יחסי צוות באווירת שיתוף פעולה, הערכה וכבוד הדדי.

לשמור על מוסר, יושרה וכבוד עצמי.

לגלות רגישות לרב תרבותיות ולהעלות מודעות למנהגים מזיקים באותן תרבויות.

לעשות כל מאמץ כדי שיולדות לא תינזקנה נפשית או פיזית לפני, במהלך ואחרי ההיריון.

להשתמש בידע עדכני מבוסס ראיות כדי להבטיח איכות ובטיחות בטיפול המקצועי.

להיענות לצרכים הפסיכולוגיים, הגופניים, הרגשיים והרוחניים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, זהות מגדרית, השתייכות פוליטית, מעמד חברתי או מצב בריאותי.

לשמש דוגמה אישית לקידום בריאות נשית כלפי נשים, משפחות ונשות מקצוע אחרות.

להתפתח למטרות צמיחה אישית, אינטלקטואלית ומקצועית.

לשמור על חיסיון המידע ולהגן על הזכות לפרטיות.

להימנע מהשתתפות בפעולות המנוגדות לערכים ממניעים מוסריים ומצפוניים.

להשתתף בפיתוח וביישום מדיניות המקדמת את בריאות הנשים בתקופת הפריון.

להתעדכן, לשפר כישורים, להשתלם, לקדם את החינוך המקצועי ולשתף ידע.