חזון הארגון

ארגון המיילדות בישראל פועל לקידום המיילדות, העמקת הכשרתן והרחבת סמכויותיהן, כך שיעניקו
טיפול מיטבי לנשים ברצף חייהן, על פי המודל המיילדותי של מתן טיפול רציף והוליסטי.
אנו חברות הארגון מאמינות כי טיפול מקצועי ורגיש הוא זכות יסוד לכל אישה.
המיילדת היא אשת המקצוע האמונה על הטיפול בנשים, ברצף חייהן ובכל תחום הפריון וההולדה,
מתוך אחריות והבנה שלתוצאות הטיפול יש משמעות ארוכת טווח לרווחתה של המשפחה כולה.
מתוך הכרה זו יפעל הארגון לחזק את מעמדן של המיילדות, בחברה ומול מוסדות המדינה.
למען המיילדות והנשים כולן.