ברוכה הבאה לאזור האישי

חזון הארגון

ארגון המיילדות בישראל שם לו למטרה לשפר את איכות הטיפול הניתן ליולדת, לרך הנולד ולבני משפחתם. הארגון פועל להעצים ולחזק את מעמדן של המיילדות, לדאוג להרחבת האופק המקצועי שלהן ולהעמיק את הסמכויות והמיומנויות של כל אחת מהן.

כל זאת במטרה לאפשר לכל אישה בישראל את זכות הבחירה ללדת בכל מקום שתבחר באופן הבטוח, התומך והמקצועי ביותר. החברות בארגון המיילדות בישראל הן אחיות מוסמכות הרשומות בפנקס המורשים לעסוק בסיעוד, אשר עברו בהצלחה קורס על בסיסי במיילדות אשר הכשיר אותן לעסוק במקצוע היילוד. מיילדת היא רק מי שסיימה בהצלחה קורס על בסיסי במיילדות, מחזיקה רישיון לעסוק במקצוע היילוד כחוק, רשומה בפנקס המיילדות בישראל ונושאת, כחלק מצוות רפואי מלא, באחריות לטיפול הכוללני ביולדת ובמשפחתה.

המיילדת יכולה ללוות את הנשים לאורך תהליך ההיריון והלידה באופן רצוף – מתחילתו, דרך הטיפולים והבדיקות הנדרשות במהלכו, ההכנה ללידה וכמובן, בשלב הלידה ואחריה. מבחינה חוקית המיילדות כפופות לפקודת המיילדות שחוקקה עוד בתקופת המנדט הבריטי, בשנת 1929, והן מהוות גוף מוביל מבחינת עצמאותן המקצועית.

תקנון הארגון

ארגון המיילדות מחוייב לתקנון הארגון אשר מלווה אותו מהקמתו של הארגון. בדצמבר 2023 אושרה במליאה הכללית החלפת התקנון בתקנון החדש. תקנון זה טרם יצא.

אישור ניהול תקין של רשם העמותות בישראל

אישור ניהול תקין הינו אישור הניתן על ידי רשם העמותות המעיד על מנגנוני הבקרה בארגון וכי ההתנהלות הכספית של העמותה עומדת בקנה אחד עם הסטנדרטים של רשם העמותות. האישור ניתן לאחר קבלת דיווח שנתי מן העמותה, ותקף למשך שנה.