שיר המיילדת

שירת המיילדת

ביצוע: מקהלת ארגון המיילדות. סולנית: אסנת לוי. הפקה: עטרה מושקה